مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران : احداث خانه شهر ، بزرگترین پروژه بازآفرینی ابنیه شهری در تهران در مراحل پایانی است

مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران : احداث خانه شهر ، بزرگترین پروژه بازآفرینی ابنیه شهری در تهران در مراحل پایانی است

به گزارش بازآفرینی به نقل از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، هادی حق بین با اشاره به اهمیت پروژه احداث خانه شهر، از آن به عنوان بزرگترین پروژه بازآفرینی ابنیه شهری تهران با حفظ ساختار و شکل سنتی بنا یاد و اضافه کرد: خانه شهر سهم قابل توجهی در افزایش سرانه فضاهای فرهنگی در