ارزیابی طرح بازآفرینی بافت تاریخی اردبیل در نشست عمران شهری استانداری

ارزیابی طرح بازآفرینی بافت تاریخی اردبیل در نشست عمران شهری استانداری

استاندار اردبیل با بیان اینکه اجرای طرحهای باز آفرینی نباید به زیبایی‌های تاریخی اردبیل لطمه بزند، گفت: اصلاح هسته مرکزی شهر اردبیل نیازمند طراحی جامع با توجه به همه رویکردها و جوانب تاریخی، مذهبی، گردشگری و اقتصادی است. به گزارش بازآفرینی از استانداری اردبیل ، سیدحامد عاملی روز پنجشنبه در نشست عمران شهری اردبیل اظهار