جذب نیروی امریه سربازی در وزارت میراث فرهنگی

جذب نیروی امریه سربازی در وزارت میراث فرهنگی

معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی اقدام به جذب نیروی امریه می نماید . به گزارش بازآفرینی فارغ التحصیلان مرد در رشته های مدیریت جهانگردی ، جغرافیا (اکوتوریسم) ، مدیریت دولتی ، مدیریت بازرگانی و متذجمی زبانهای خارجه در مقاطع دکتری و ارشد می توانند رزومه و درخواست خود را به