با تعامل ستاد راهیان نور و شرکت بازآفرینی شهری ایران : بازآفرینی شهرهای مقصد راهیان نور

با تعامل ستاد راهیان نور و شرکت بازآفرینی شهری ایران : بازآفرینی شهرهای مقصد راهیان نور

تفاهم نامه همکاری با هدف توسعه همکاری و تعاملات اجرایی بین ستاد مرکزی راهیان نور کشور و شرکت بازآفرینی شهری ایران امضا شد. به گزارش بازآفرینی به نقل از روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران،  در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری ستاد راهیان نور کشور و شرکت بازآفرینی شهری  سردار نادر ادیبی دبیر ستاد مرکزی