بازآفرینی دروازه دولاب و ایجاد گذر ادیان در محدوده آرامستان ارامنه و زرتشتیان در منطقه ۱۴

بازآفرینی دروازه دولاب و ایجاد گذر ادیان در محدوده آرامستان ارامنه و زرتشتیان در منطقه ۱۴

محمد امین سالاری پور شهردار منطقه ۱۴ تهران در نشست با جمعی از خبرنگاران از ایجاد یک محور گردشگری با نام “گذر ادیان”  در محله دولاب این منطقه خبر داده و افزود ایجاد این محور فرهنگی و گردشگری همکنون توسط مشاور در مرحله مطالعات اولیه بوده و قرار است محور مذکور در محدوده آرامستانهای ارامنه