در رویداد ملی سفیران نوسازی بم در میبد عنوان شد : وجود 2 میلیون و هفتصد هزار منزل مسکونی ناپایدار در کشور/ پنج بسته تشویقی برای نوسازی در نظر گرفته شده است /

در رویداد ملی سفیران نوسازی بم در میبد عنوان شد : وجود 2 میلیون و هفتصد هزار منزل مسکونی ناپایدار در کشور/ پنج بسته تشویقی برای نوسازی در نظر گرفته شده است /

بسته های تشویقی دولت جان تازه ای در رگهای  بافت فرسوده و تاریخی یزد به گزارش بازآفرینی به نقل از راه و شهرسازی یزد، امیر حسین ثروت جو مدیرکل دفتر املاک و تجهیز منابع مالی، فنی و اقتصادی و نماینده شرکت بازآفرینی شهری ایران در رویداد ملی سفیران نوسازی استان یزد که در شهر میبد

نظام مندی ساخت و ساز با خشت برای نخستین بار در کشور

نظام مندی ساخت و ساز با خشت برای نخستین بار در کشور

 مدیر پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد از قانونی شدن ساخت و ساز با خشت برای نخستین بار در کشور خبر داد. به گزارش بازآفرینی به نقل از مهر محسن عباسی هرفته از تدوین دستورالعمل احداث بناهای خشتی در محدوده عرصه و حریم میراث جهانی یزد خبر داد و اظهار داشت: پس از چهار سال پیگیری