احیای دوباره مرکز محله گذر تاریخی نائب الصدر سمنان

احیای دوباره مرکز محله گذر تاریخی نائب الصدر سمنان

به گزارش پایگاه خبری بازآفرینی بهسازی محوطه گذر تاریخی نائب الصدر در ادامه روند احیای بافت های تاریخی شهرسمنان در حال اجرا می باشد سعید پرسا مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان گفت: بافت های تاریخی همانند شریان های حیاتی همواره مورد توجه بوده اند و امروزه در هسته های درونی شهرها دچارمعضلات محیطی و ساختاری