عضو شورای شهر شیراز : بایستی از توسعه شتاب‌زده گردشگری در بافت‌های تاریخی – زیارتی پرهیز شود

عضو شورای شهر شیراز : بایستی از توسعه شتاب‌زده گردشگری در بافت‌های تاریخی – زیارتی پرهیز شود

به گزارش بازآفرینی احمد تنوری رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در نطق پیش از دستور خود در جلسه روز گذشته شورای اسلامی کلانشهر شهر شیراز با اشاره به تعدد اماکن زیارتی در بافت تاریخی شیراز گفت : بایستی از توسعه شتاب‌زده گردشگری در بافت‌های تاریخی – زیارتی پرهیز شود وی افزود : بافت تاریخی