انتقاد عضو شورای شهر اصفهان از وضعیت پیاده راه چهارباغ/در سال ۹۶ پروژه پیاده راه سازی چهارباغ به اتمام رسیده اما همچنان تا فرهنگی شدن این پیاده‌راه راه زیادی داریم

انتقاد عضو شورای شهر اصفهان از وضعیت پیاده راه چهارباغ/در سال ۹۶ پروژه پیاده راه سازی چهارباغ به اتمام رسیده اما همچنان تا فرهنگی شدن این پیاده‌راه راه زیادی داریم

به گزارش بازآفرینی رسول میرباقری امروز _یکشنبه هفدهم مهرماه_ در نطق میان دستور پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر با اشاره به پیوست فرهنگی، گفت: هنوز بعد از ۴۰ سال پروژه‌ها در شهر اصفهان پیوست فرهنگی ندارد. زمانی که پارک و باغ بانوان یا ساختمانی می‌سازیم، تنها به مسائل عمرانی آن توجه داریم،