زاکانی: پادگان ۰۶ به شکل یکپارچه حفظ و بازآفرینی خواهد شد

زاکانی: پادگان ۰۶ به شکل یکپارچه حفظ و بازآفرینی خواهد شد

شهردار تهران روز یکشنبه در حاشیه بازدید از پادگان ۰۶ در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بازدید از پادگان مذکور نقطه آغاز بازدیدهای امروز است، اظهار کرد: بنا است که از همه پروژه های مربوط به پادگان های متعلق به ارتش دیدن کنیم تا توجه به این ظرفیت ها امکان این را فراهم کند که