مسابقه بین المللی عکاسی از پروژه های شهری

مسابقه بین المللی عکاسی از پروژه های شهری

به گزارش بازآفرینی جایزه بین‌المللی نوآوری شهری گوانگجو برای دهمین سال پیاپی برگزار خواهد گردید و همه علاقمندان به موضوعات شهری در سرتاسر جهان من جمله هموطنان عزیزمان می توانند در این رویداد ارزشمند جهانی شرکت کنند ، به گفته مدیران این رویداد بین المللی به دنبال عکس‌هایی است که مسیر توسعه شهری را به