شرکت بازآفرینی شهری و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

شرکت بازآفرینی شهری و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران در راستای توسعه همکاری‌های علمی، پژوهش و آموزشی با رویکرد حل مسائل و مشکلات محلات هدف بازآفرینی و تسهیل در ساخت مسکن، ارائه خدمات و آموزش مدیران شهری و ساکنین محلات مذکور، با استفاده از ظرفیت‌ها، منابع و امکانات و ظرفیت‌های طرفین اعم‌ از

نشست “شکل گیری و استقرار نظام پایش و ارزیابی طرح های توسعه شهری”

نشست “شکل گیری و استقرار نظام پایش و ارزیابی طرح های توسعه شهری”

پنجمین نشست از محموعه نشست های معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی به میزبانی گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران و با سخنرانی دکتر ناصر بنیادی  ، چهارشنبه سیزدهم تیرماه برگزار خواهد شد. محور نشست پنجم ؛ شکل گیری و استقرار نظام پایش و ارزیابی طرح های توسعه شهری است و آقایان دکتر محمدسعید ایزدی