آخرین وضعیت پروژه های بازآفرینی شهری در استان بوشهر

آخرین وضعیت پروژه های بازآفرینی شهری در استان بوشهر

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: این استان دارای ۳۷ هکتار بافت تاریخی و ۷۷۰ هکتار سکونتگاه غیررسمی است. به گزارش بازآفرینی به نقل از مهر  سید محمود دستغیبی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر دارای هزار و هشت هکتار بافت فرسوده ۳۷ هکتار بافت تاریخی و ۷۷۰ هکتار سکونتگاه غیررسمی