انتشار فراخوان مشارکت در ساخت پانزده هزار واحد مسکونی در بافت های ناکارآمد شهری

انتشار فراخوان مشارکت در ساخت پانزده هزار واحد مسکونی در بافت های ناکارآمد شهری

انتشار فراخوان مشارکت در ساخت پانزده هزار واحد مسکونی در اراضی متعلق به شرکت بازآفرینی شهری ایران به گزارش پایگاه خبری بازآفرینی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران از واگذاری پروژه های آماده سازی و ساخت 15 هزار واحد مسکونی در بافت های ناکارآمد