درخواست دبیرستاد ملی بازآفرینی از مدیران شهری در اجلاس شورای عالی استانها : کاهش زمان صدور پروانه ، اعمال تخفیف پنجاه درصدی در صدور پروانه ها ساختمانی

درخواست دبیرستاد ملی بازآفرینی از مدیران شهری در اجلاس شورای عالی استانها : کاهش زمان صدور پروانه ، اعمال تخفیف پنجاه درصدی در صدور پروانه ها ساختمانی

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه شهرداری‌ها در گام اول باید مدت زمان صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهند، گفت: تخفیف ۵۰ درصدی در عوارض صدور پروانه و تراکم ساخت توسط شهرداری‌ها نیز گام دوم در تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده است. به گزارش بازآفرینی به نقل  ایرنا محمد آیینی اظهار کرد: انتظار بر این