عدم رعایت سقف افزایش اجاره بها را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنید

عدم رعایت سقف افزایش اجاره بها را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنید

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از امکان ثبت شکایت درباره مبلغ اجاره‌بها در سامانه ۱۲۴ خبر داد و گفت: با بازدیدهای سرزده بازار مسکن را کنترل می‌کنیم. به گزارش بازآفرینی به نقل ازتسنیم، وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه امکان ثبت شکایات در خصوص مبلغ افزایش اجاره‌بها بر اساس مصوبات اعلام شده، در