فراخوان پژوهش در حوزه زیباسازی شهری

فراخوان پژوهش در حوزه زیباسازی شهری

به گزارش بازآفرینی به نقل از سازمان زیباسازی شهر تهران؛ با توجه به اهمیت مطالعات تطبیقی و پژوهشی در جهت بهبود کیفیت اجرای طرح های زیباسازی شهری ، فراخوان ارزیابی و انتخاب مجری واجد شرایط برای واگذاری پروژه های مطالعاتی و پژوهشی از سوی سازمان زیباسازی شهرتهران منتشر شد.   بر اساس این گزارش موضوعاتی

بازآفرینی خانه شهر تهران در گام های پایانی

بازآفرینی خانه شهر تهران در گام های پایانی

پروژه ساخت خانه شهر تهران که قرار است جایگزین مدرن ساختمان بلدیه تهران باشد را عده ای اصولا در شمار پروژه های بازآفرینی نمی دانند ، مقامات شهرداری تهران اما نظر کاملا متفاوتی دارند. به طور مثال “هادی حق بین” مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران این پروژه را بزرگترین پروژه بازآفرینی ابنیه کشور می