زاکانی : فهرست ساختمان های ناایمن را منتشر نمیکنیم اما پیگیر فرایند قانونی انتشار آن از مراجع قضایی هستیم / به جای پیگیری انتشار اسامی ساختمانها ، پیگیر اقدامات صورت گرفته باشید

زاکانی : فهرست ساختمان های ناایمن را منتشر نمیکنیم اما پیگیر فرایند قانونی انتشار آن از مراجع قضایی هستیم / به جای پیگیری انتشار اسامی ساختمانها ، پیگیر اقدامات صورت گرفته باشید

زاکانی در مورد انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن تهران گفت: شهرداری اسامی این ساختمان‌ها را در اختیار مراجع قضایی قرار می‌دهد و پیگیر فرآیندهای قانونی نیز است، اما با این وجود مجموعه شهرداری تهران وظیفه انتشار اسامی ساختمان‌های ناایمن را ندارد به گزارش بازآفرینی به نقل از شهر  زاکانی در جمع خبرنگاران پیرامون ساختمان‌های ناایمن پایتخت

زاکانی: پادگان ۰۶ به شکل یکپارچه حفظ و بازآفرینی خواهد شد

زاکانی: پادگان ۰۶ به شکل یکپارچه حفظ و بازآفرینی خواهد شد

شهردار تهران روز یکشنبه در حاشیه بازدید از پادگان ۰۶ در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بازدید از پادگان مذکور نقطه آغاز بازدیدهای امروز است، اظهار کرد: بنا است که از همه پروژه های مربوط به پادگان های متعلق به ارتش دیدن کنیم تا توجه به این ظرفیت ها امکان این را فراهم کند که