دانشگاه آزاد کرمان و پایگاه خبری بازآفرینی برگزار می کنند: وبینارآموزشی بازآفرینی فرهنگ مبنا

دانشگاه آزاد کرمان و پایگاه خبری بازآفرینی برگزار می کنند: وبینارآموزشی بازآفرینی فرهنگ مبنا

با هدف ترویج مفاهیم بازآفرینی شهری وبینار آموزشی بازآفرینی فرهنگ مبنا توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و پایگاه خبری بازآفرینی برگزار می گردد مدیر پایگاه خبری بازآفرینی با اعلام این مطلب افزود : رویکرد بازآفرینی در خصوص بافتها و بناهای تاریخی کشور رویکرد جدیدی نیست و این چارچوب نظری و رویه اجرایی ؛ سالها

گفتگوی اختصاصی با دکتر ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی

گفتگوی اختصاصی با دکتر ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی

  در سفر وزیر راه و شهرسازی و معاونین ایشان به استان کرمان فرصتی دست داد تا با مردی گفت و گو کنم که در سالهای گذشته و بیش از همه در چهار سال گذشته تلاش کرد تا راه حل جامع و موثری برای ساماندهی بافت های نابسامان شهری درسرتاسر کشور پیدا کند . بافت