گزارش خبرگزاری فارس از بافت فرسوده شیراز

گزارش خبرگزاری فارس از بافت فرسوده شیراز

بافت تاریخی شیراز و آنچه بر او گذشته است، ماجرای امروز و دیروز نیست اما در این روزها و ماه های اخیر، زخم‌های کهنه‌اش سر باز کرده و هر فردی -از کارشناس و غیرکارشناس- وارد گود شده‌اند تا با اظهار نظر خود مرهمی بر این زخم کهنه شوند اما گاه این روند با کجروی به سمت ناکجاآباد رفته و نتیجه معکوس می‌دهد.؛
مدیرسازمان نوسازی شهر تهران در گفتگو با فارس:یک میلیون و دویست هزارنفر از ساکنین بافتهای فرسوده شهر تهران در صورت وقوع زلزله در معرض آسیب خواهند بود

مدیرسازمان نوسازی شهر تهران در گفتگو با فارس:یک میلیون و دویست هزارنفر از ساکنین بافتهای فرسوده شهر تهران در صورت وقوع زلزله در معرض آسیب خواهند بود

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس در خصوص نوسازی بافت فرسوده گفت: دولت امسال تسهیلات خود را در نوسازی بافت فرسوده افزایش داده است البته هنوز به تعهدات خود در برخی موارد عمل نکرده است. به گزارش پایگاه خبری بازآفرینی به نقل از فارس، بافت فرسوده یکی از مهمترین مشکلات