ایجاد موزه سلامت در سمنان با بازآفرینی ساختمان نخستین درمانگاه شهر

ایجاد موزه سلامت در سمنان با بازآفرینی ساختمان نخستین درمانگاه شهر

سرپرست مدیریت بافت تاریخی شهرداری سمنان خبر داد : ایجاد موزه سلامت در سمنان با بازآفرینی ساختمان نخستین درمانگاه شهر فاز دوم عملیات اجرایی راه اندازی موزه سلامت در ساختمان تاریخی درمانگاه تدین با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی سمنان آغاز شد به گزارش پایگاه خبری بازآفرینی سعید پرسا ، سرپرست مدیریت بافت تاریخی شهرداری سمنان