بازآفرینی خانه شهر تهران در گام های پایانی

بازآفرینی خانه شهر تهران در گام های پایانی

پروژه ساخت خانه شهر تهران که قرار است جایگزین مدرن ساختمان بلدیه تهران باشد را عده ای اصولا در شمار پروژه های بازآفرینی نمی دانند ، مقامات شهرداری تهران اما نظر کاملا متفاوتی دارند. به طور مثال “هادی حق بین” مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران این پروژه را بزرگترین پروژه بازآفرینی ابنیه کشور می

مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران : احداث خانه شهر ، بزرگترین پروژه بازآفرینی ابنیه شهری در تهران در مراحل پایانی است

مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران : احداث خانه شهر ، بزرگترین پروژه بازآفرینی ابنیه شهری در تهران در مراحل پایانی است

به گزارش بازآفرینی به نقل از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، هادی حق بین با اشاره به اهمیت پروژه احداث خانه شهر، از آن به عنوان بزرگترین پروژه بازآفرینی ابنیه شهری تهران با حفظ ساختار و شکل سنتی بنا یاد و اضافه کرد: خانه شهر سهم قابل توجهی در افزایش سرانه فضاهای فرهنگی در