برگزاری سلسله كارگاههاي اموزشي تحليل فضايي محلات هدف بازافريني با رويكرد تصميم سازي مديريت شهري

برگزاری سلسله كارگاههاي اموزشي تحليل فضايي محلات هدف بازافريني با رويكرد تصميم سازي مديريت شهري

به گزارش بازآفرینی < كارگاههاي اموزشي تحليل فضايي محلات هدف بازافريني> در قالب وبینار آموزشی با همت سازمان بازافريني فضاهاي شهري شهرداري مشهد و برنامه علمي حاشيه نشيني پايش ازاد در خردادماه و تیرماه سالجاری برگزار می گردند. این سلسله کارگاه شامل سمینارها و نشست های ذیل خواهند بود : 🔖سمينار اول: مباني و مفاهيم