استاندار سمنان :  فعالیتهای شهرداری سمنان در بازآفرینی شهری قابل تقدیر است

استاندار سمنان : فعالیتهای شهرداری سمنان در بازآفرینی شهری قابل تقدیر است

به گزارش پایگاه خبری بازآفرینی روز سه شنبه علیرضا آشناگر استاندار سمنان به اتفاق فخری ، معاون هماهنگی امور عمرانی، شهاب مدیرکل تمور شهری استانداری ، دانایی فرماندار سمنان ، ناظم رضوی شهردار و اعضای شورای شهر و تعدادی از مدیران شهری از پروژه های عمرانی شهرداری سمنان بازدید و از نزدیک با روند پیشرفت