بازآفرینی بازار تاریخی ارومیه با مشارکت شهرداری و میراث فرهنگی

بازآفرینی بازار تاریخی ارومیه با مشارکت شهرداری و میراث فرهنگی

به گزارش بازآفرینی به نقل از فارس مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی گفت : عملیات ساماندهی و ترمیم کف شش راسته بازار ارومیه شامل راسته‌های کفاشان، فرش‌فروشان، پوشاک‌فروشان، ماکت فروشان، چهارسوق و آغارضی که دچار ترک‌ها و فرسودگی شده بود با استفاده از سنگ گوهره و اسپاروخان به پایان رسید. مهندس جباری گفت: پس