جلسه کارگروه ثبتی- مالکیتی مناطق۹، ۱۰ و ۱۸ برگزار شد

جلسه کارگروه ثبتی- مالکیتی مناطق۹، ۱۰ و ۱۸ برگزار شد

با توجه به اولویت نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران و تکالیف محوله در جهت هماهنگی‌های شهرداری تهران و سایر دستگاه‌های متولی برای تحقق بازآفرینی محدوده و محلات بافت فرسوده، جلسه کارگروه ثبتی- مالکیتی به میزبانی منطقه۹ برگزار شد.؛
“دکتر رضا حافظی” بعنوان مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان منصوب شد / پیش از این حافظی به عنوان سرپرست اداره کل مذکور منصوب شده بود.

“دکتر رضا حافظی” بعنوان مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان منصوب شد / پیش از این حافظی به عنوان سرپرست اداره کل مذکور منصوب شده بود.

دکتر رضا حافظی سرپرست سابق و معاون اسبق معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی با حکم وزیر راه و شهرسازی به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان کشور منصوب شد .؛