استاندار خراسان رضوی : تامین منابع پروژه های بازآفرینی از طریق فروش اراضی مازاد دولتی در شرق کشور ممکن نیست

استاندار خراسان رضوی : تامین منابع پروژه های بازآفرینی از طریق فروش اراضی مازاد دولتی در شرق کشور ممکن نیست

به گزارش بازآفرینی به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علیرضا رزم‌حسینی در نشست ویدئو کنفرانسی وزیر کشور و استانداران سراسر کشور با معاون اول رئیس جمهور گفت : در منطقه شرق کشور امکان فروش هیچ کدام از املاک مازاد دولت جهت تامین منابع مورد نیاز جهت پروژه های بازآفرینی و طرح اقدام ملی